Praktijk UpCare

  natuurlijk genezen


 

Neutralistoren van Geomack

Er zijn 4 types Neutralistoren

Energia 4004

Een Energia 4004 is voor het gebruik in eengezinswoningen en/of werkruimtes en/of woondelen van flatgebouwen en/of fabriekshallen en/of laboratoria en/of loopstallen voor vee

Een Energia 4004 heeft een neutraliserende werking op alle typen laag- en hoogfrequente electrosmog en alle soorten aardstralen:

electr. draden, lampen,  elektrische machines, , (politie) zenders, radarposten, en elektrosmog veroorzaakt door straling uit elektrische- en elektromagnetisch werkende machines, grote aantallen meetapparatuur en/of computers, hoogspanningsleidingen op korte afstand (< 500m), radarzenders, satelliet- en/of radio- en/of tv- en/of telefoon en/of GSM- en/of GPRS en/of UMTS- en/of C2000- verbindingsschotels, militaire verbindingsapparatuur voor vliegtuigen, lange afstand weerradar  enz. enz.

Een 4004 geeft dus alleen bescherming  tegen, zowel laag- en/of hoogfrequente (analoge en digitale) electrosmog- en aardstraalbelasting!

Een Energia 4004 heeft een bereik van max. 50 meter (bol)diameter, afhankelijk van de belasting en moet over het algemeen in samenwerking met een Energia 9004 gebruikt worden.


Energia 9004

Een Energia 9004 is voor het gebruik in eengezinswoningen en/of werkruimtes en/of woondelen van flatgebouwen en/of fabriekshallen en/of laboratoria en/of loopstallen voor vee.

Een Energia 9004 is voor geopathische belasting en elektrosmog veroorzaakt door straling uit elektrische- en elektromagnetisch werkende machines, grote aantallen meetapparatuur en/of computers, hoogspanningsleidingen op korte afstand (< 500m), radarzenders, satelliet- en/of radio- en/of tv- en/of telefoon en/of GSM- en/of UMTS- en/of C2000- verbindingsschotels, militaire verbindingsapparatuur voor vliegtuigen, lange afstand weerradar  enz. enz.

Een Energia 9004heeft een bereik van max. 50 m (bol)diameter, afhankelijk van de belasting en is geschikt voor het neutraliseren van zowel grote geopathische belasting  (aardstralen e.d.) als grote hoeveelheden laag- en/of hoogfrequente (analoge en digitale) electrosmog.

Energia 2804

Een Energia 2804 is specifiek voor het neutraliseren van grote hoeveelheden hoogfrequente elektromagnetische digitale straling o.a. uit  GSM/GRPS/UMTS/C2000/WiMax verbindingsschotels en bep. soorten militaire verbindingsapparatuur.

Een E2804 heeft een bereik van ongeveer 50m (bol) diameter, afhankelijk van de belasting en moet altijd in samenwerking met een E9004 worden gebruikt.


Energia Oyster

De Energia Oyster heeft een andere  vorm en werkt iets anders dan de onderstaande types, nl op het energieveld van uw aura, terwijl  de onderstaande types blokvormig zijn, is de Oyster een platte schijf  met een diameter van ongeveer 8 cm en ongeveer 2 cm dikte.


Energia 604

Een Energia 604 is draagbaar en meeneembaar in een (diskman/walkman) tasje of jaszak en is mede bedoeld voor persoonlijke bescherming tijdens uw - niet aan plaats-gebonden- werkzaamheden waar niet al te veel elektrische- en elektromagnetische- en geopathische straling is.

Daarbij is de Energia 604 ideaal voor persoonlijke bescherming bij computergebruik; draagbare telefoon gebruik; het werken met elektrische- en elektromagnetische apparatuur en/of machines en/of stralers; scanners bij supermarkten en banken, maar ook bij uw hotel bezoek en/of voor auto, camper, caravan.

Een Energia 604 heeft een bereik van max. 1,5 - 2m diameter, afhankelijk van de plaats en belasting.


Opmerkingen

De neutraliserende werking van een Geomack Energia is (vooral in het begin) dermate sterk, dat in de eerste periode na plaatsing verschijnselen als lichte hoofdpijn en/of concentratie problemen en/of lichte pijnscheuten en/of oorsuizingen en/of lichte rugpijn e.d. kunnen optreden als teken van de goede werking, dit is echter van tijdelijke aard.

Een Energia (behalve de 604) moet op ongeveer 15 cm van het vloeroppervlak opgesteld/opgehangen worden, zolaag mogelijk bij de begane grond.

Een Energia (behalve de 604) mag liever niet in de directe omgeving (25 cm) van grote metalen  voorwerpen (radiatoren/machines) staan of opgehangen worden.

Een Energia moet elke maand één dag buiten gebruik gesteld worden om inwendig energetisch “schoon” gemaakt te worden.  Dit gebeurt automatisch als de Energia 8 uur plat (horizontaal) wordt neergelegd.

Vaak is het noodzakelijk, vanwege de (extreem) zware belasting/omstandigheden, twee of meer Energia’s 4004 of  een  Energia  4004 in combinatie met een Energia 9004 of  meerdere Energia 9004 samen met een E2804 te gelijk te gebruiken.

Een Energia 4004 heeft een meetbereik tot –35BE; een 9004 heeft een meetbereik tot –35BE :

dus een E 4004 + een E 9004 geven een dekking tot –70BE; twee 9004 geven ook een dekking       tot   –70BE  enz.

•Een Energia 4004 en een Energia 9004  hebben een standtijd, d.w.z. de tijdsduur  tussen 2 ontladingen, van ongeveer 4 weken.          

  1. Het is noodzakelijk i.v.m. de extreme toename van (digitale) laag- en hoogfrequente electrosmog om een overwaarde aan te houden van  minimaal -10 BE, daarom is het in bep. gevallen altijd aan te bevelen een extra E2804 te plaatsen.

  2. Alle Energia’s zijn al aangepast aan het veranderende aardmagnetisch veld en de veranderende  Schumannresonantie-frequentie!! 


Resultaat: Veel minder vatbaar voor:  auto-immuunziektes; bepaalde soorten kanker; HIV/Aids; M.S.; M.E.; M.Crohn; minder last van stress/burnout;  depressies;  hoofdpijn;  chronische vermoeidheid;  slechte nachtrust; cara;  ~ontstekingen;  schildklier-aandoeningen; pijnlijke gewrichten; agressie;  hyperaktiviteit (ADHD), maag en darmproblemen, verhoogde bloeddruk , lyme + paraproteïnemie enz. enz.

Tevens neemt, mede door bovenstaande factoren, het ziekteverzuim (ook onder de werknemers) sterk af zonder dat dit ten koste gaat van intermenselijke relaties.De E2804 is speciaal voor de hogere sterk verstorende electrosmogfrequenties zoals (UMTS, GRPS, C2000, DECT, WLAN, WiMax e.d.)


Over het algemeen zal vanwege de hoge stralingsbelasting een E9004 + E4004(+E2800) nodig zijn.


Al deze apparatuur neutraliseert tegelijk, zowel alle soorten geopathische belasting als alle soorten (ook de digitale laag en hoog frequente ) electrosmog.


Neutralistoren van Geomack

Werking:

De Neutralistoren van Geomack zijn opgebouwd uit asymetrisch gewonden bipolaire Tesla spoelen. Deze vertikaal gewonden spoelen zitten zo dicht tegen elkaar dat er een soort zuigende werking  ontstaat (het zgn. Casimir-effect) op een heel breed niveau van analoge en digitale  (laag/midden/hoog/ultra hoog) electrische en elctromagnetsche straling.

Door de juiste kwartskristallen voor de verschillende frequentiebanden te kiezen worden alle frequenties naar één analoge basis frequentie  (tegenwoordig 15Hz) getransformeerd. Dit wordt sinds begin 50 er jaren  de Schumann-resonantiefrequentie genoemd.

Daarna wordt deze analoge frequentie 180° uitfase  verschoven als  een soort (anti frequentie) beschermende wolk weer uitgezonden.

Het lichaam herkent deze uitfase frequenties direkt en zal er als zodanig positief op reageren. 

Probleem: alle meetapparatuur meet alleen infase, daarom  zal na plaatsing van de Neutralistoren dus nooit de exacte meetwaarde weergegeven worden. e.e.a. kan bij meting derden leiden tot grote misverstanden.

Alle cellen van een levend wezen comminiceren met elkaar op een uitfase wijze, zodat de elke cel van dit lichaam  weet wat de ander doet  (niet alleen van het eigen lichaam, maar ook van andere lichamen!!). Als deze communicatie verstoord is zal er dus geen juiste info uitgewisseld kunnen worden: cellen die niet op de juiste tijd weten wanner het hun tijd is om "dood" en daarvoor al nieuwe cellen aan te maken met de juiste werkinfo =>  bijv. celclusters=>tumoren=>kanker.

Andere cellen reageren op deze storende frequenties door ziek te worden. enz.

Door de straling  ontstaan er gaten in je electromagnetische lichtlichamen (aura), daardoor een slechte bescherming=> verstoring chakra's=> verstoring meridianen=> verstoring cellen=> verstoring organen=> verstoring gezondheid/hormoonsystemen enz., als ook nog veel dode orgon (dor) wordt ingeademd, dan ontstaat er ook nog eens een slechte longfunctie => minder zuurstof in het bloed=> verminderde mineraal en vitamine opname=> extra vermoeidheid.=> hypo-/hyperglycemie=> "opgeblazen" bijnierfunctie=> hyper vermoeidheid!

 

De onderliggende gedachte achter de werking van de apparatuur is van de grootste natuurkundige allertijden Tesla. Deze wist begin vorige eeuw al wat de uiteindelijke negatieve effecten van dergelijke straling was, want hij had deze zelf uitgevonden.

Zoek ook eens op internet naar beroemde namen als "Tesla, Geissler, Reich, Reife " en Kirlianfotografie/aurafoto's  e.d.


Water is ons grootste, bekendste en gemaklijkste opslag medium van (storende)frequenties en energiën, wij bestaan voor 75% uit water dus....?
Bekijk/lees eens de  3 boeken van Masaru Emoto  "The Message from Water"  ook in't Nederlands;    of  "De Helende Krachten van Water"  van Charlie Ryrie (90.202.434.04)

 

De bevolking in zijn geheel "weet" natuurlijk innerlijk hoe slecht deze straling is, maar wil er meestal niets mee te maken hebben: grote economische belangen, gemak, mee tellen, onkunde enz.

Kinderen en dieren (ook bomen/planten) weten ook prefect wat het negatieve effect van de straling is, deze werken niet met het zgn. placebo-effect of je moet maar geloven dat het werkt.


bron tekst: Hans Hoogeveen, importeur Geomack Nederland

Voor opmeting van straling: http://www.bouvardiia.nl/html/energia/index.html  

tel.nr.: 0031 (0) 341-362562     e-mail: info@bouvardiia.nl


Indien er een ontgiftingskuur wordt gedaan bij Praktijk UpCare wordt de stralingsbelasting van het lichaam via de urinetest bepaald.  Er is dan geen opmeting in huis nodig.


GA NAAR BOVEN >>


 

Voor informatie over welke soorten straling er zijn. klik >> hier >>

Oplossing voor Stralingsbelasting en electrosmog